Tävlingsprogram 2020

TÄVLINGSPROGRAM 2020 (PRELIMINÄRT)
Datum Tävling
4 april    Städdag
9 maj     Gotland Runt - inspel
24 juni   Öppen veterandag, GS Ecl
25 juni   Torsdagsträff, PB
27 juni   Bruna Dörren-tävling, Scr par
2 juli      Torsdagsträff, PB
4 juli      Gotlandsbolagets Greensome, GS par
6 juli      Blue Cup (spelas på Gotska), PB
9 juli      Torsdagsträff, PB
11 juli    Jimmys Minne & Medlemsdag, PB 9 hål
13 juli    Herrdag När-Ljugarn, PB
16 juli    Torsdagsträff, PB
18 juli    Klubbmästerskap, Scratch
20 juli    Blue Cup (spelas på Ljugarn), PB
22 juli    “Mini-Bysen” Juniortävling
23 juli    Torsdagsträff, PB
25 juli    Arriba Scramble, Scr par
30 juli    Torsdagsträff, PB
6 aug.    Torsdagsträff Bysen, PB
9 aug.    Öppen Damdag, Slg
24 aug.  Veteranseriesammandragning, Slg

Våra torsdagsträffar är en avslappnad tävling i form av poängbogey där vi spelar med endast tre valfria klubbor samt putter. En trevlig kväll också för den som inte är någon rutinerad tävlingsgolfare.