To-träffar 2018

Torsdagstävling nr 7

 

Torsdagstävling nr 6

1 Mats Säfström 18
2 Staffan 17
3 Martin vk 17
4 Jan-Åke Dahlgren 16
5 Lotta Kjellsten 15
6 Folke Boberg 15
7 Kerstin Wallin 14
8 Mallo Vesterlund 14

Torsdagstävling nr 5

1 Per Lindby 18
2 Folke Boberg 17
3 Stefan Vesterlund 16
4 Pontus Wahlgren 15
5 Mats Raunås 15
6 Nils Rutlin 14
7 Jan-Åke Dahlgren 14
8 Bengt Andersson 14
9 Peter Hagenfeldt 13
10 Rigmor Rutlin 13
11 Göran Ek 12
12 Ove Redner 12
13 Ib Schmidt 12
14 Mallo Vesterlund 12
15 Mats Sävström 11
16 Torbjörn von Krogh 11

Torsdagstävling nr 4

1 Leif Lennhede 21
2 Per Lindby 18
3 Häkan Bernström 16
4 Lars-Åke Karlsson 16
5 Torbjörn von Krogh 16
6 Folkre Boberg 14
7 Fredrik Amilon 13
8 Anders Hägg 13
9 Maria Westin 13
10 Nils Rutlin 12
11 Mats Sävström 12
12 Jan-Erik Rosengren 12

Torsdagstävling nr 3

1 Mallo Vesterlund 19
2 Kerstin Westin 18
3 Leif Lennhede 18
4 Göran Ek 18
5 Mats Sävström 17
6 Rigmor Ruthlin 16
7 Folke Boberg 15
8 Jan-Erik Rosengren 14
9 Sven Holmlund 13
10 Stefan Vesterlund 13
11 Robert Edfeldt 12
12 Jörgen Malmsten 11
13 Bengt Andersson 11
14 Birgitta Andersson 11

Torsdagstävling nr 2

1 Bengt Andersson 18
2 Mats Schmidt 17
3 Birgitta Andersson 17
4 Felix Luttu 16
5 Folke Boberg 15
6 Leif Lennhede 15
7 Mikael Håkansson 14
8 Lars-Åke Karlsson 14
9 Jan-Erik Rosengren 14
10 Göran Ek 14
11 Mats Raunås 13
12 Päivi Juttu 13
13 Mallo Vesterlund 12

Torsdagstävling nr 1

1 Josefin Jarleheden 16
2 Mats Raunås 15
3 Jan-Åke Dahlgren 15
4 Lennart Nilsson 15
5 Stefan Vesterlund 15
6 Leif Lennhede 14
7 Jan-Erik Rosengren 12
8 Göran Ek 12
9 Päivi Jutto 12
10 Peter Genstrand 11
11 Lars Borg 11