GOTLANDSVETERANERNAS SERIESPEL 2018

TÄVLINGSDAGAR måndag klockan 0930 eller annan tid som får bestämmas av berörda.

 2017-05-07   Slite GK - LJUGARNS GK

 2017-05-21 Visby GK – LJUGARNS GK

 2017-05-28 LJUGARNS GK - Gotska GK

 2017-06-11 LJUGARNS GK – Gumbalde GK

 2017-06-18 När GK - LJUGARNS GK  

Sommaruppehåll


2017-07-30
LJUGARNS GK – Slite GK

2017-08-06 LJUGARNS GK – Visby GK 

2017-08-13 Gotska GK - LJUGARNS GK

2017-08-20   Gumbalde GK –LJUGARNS GK

2017-08-27 LJUGARNS GK – När GK

2017-09-22 Avslutning för alla som har deltagit i seriespelet samt prisutdelning på Gotska GK.     


Öppna Veterandagar 2018

2017-05-09 Gotska GK
2017-06-12 När GK
2017-06-27 LJUGARNS GK
2017-08-14 Gumbalde GK
2017-08-30 Visby GK
2017-09-12 Slite GK