Veteranernas seriespel 2017

GOTLANDSVETERANERNAS SERIESPEL 2017

TÄVLINGSDAGAR måndag klockan 0930 eller annan tid som får bestämmas av berörda.


2017-05-08   
LJUGARNS GK - När GK

2017-05-22 Gumbalde GK – LJUGARNS GK

2017-05-29 Gotska GK – LJUGARNS GK
2017-06-12 LJUGARNS GK – Visby GK

2017-06-19 LJUGARNS GK –Slite GK

Sommaruppehåll

2017-07-31 När GK – LJUGARNS GK

2017-08-07 LJUGARNS GK – Gumbalde GK

2017-08-14 LJUGARNS GK – Gotska GK

2017-08-21   Visby GK –LJUGARNS GK

2017-08-28 Slite GK – LJUGARNS GK

2017-09-04 Avslutning för alla som har deltagit i seriespelet samt prisutdelning.     

Samling klockan 0830-0900 på Slite GK. Start preliminärt klockan 0915.
Startavgift 250 kronor inklusive lunch.

Öppna Veterandagar 2017

2017-05-10 Gotska GK
2017-06-08 När GK
2017-06-28 LJUGARNS GK
2017-08-16 Gumbalde GK
2017-08-31 Visby GK
2017-09-13 Slite GK