To-träffar 2016

I år har xxx st. deltagit i torsdagstävlingarna ett snitt på  xx st

Torsdagstävling Nr1 den 30:e juni

1 Mats Raunås 18
2 Jan-Åke Dahlgren 18
3 Josefin Jarlheden 15
4 Folke Boberg 15
5 Jan-Erik Rosengren 15
6 Göran Ek 14
7 Mallo Vesterlund 13
8 Ove Redner 12
9 Eddie Weitzberg 11
10 Mats Säfström 11
11 Bertil Olofsson 11
12 Ronny Hallbom 8

Torsdagstävling Nr2 den 7:e juli

1 Per Lindby 14
2 Peter Hagenfeldt 13
3 Ove Redner 13
4 Lars Borg 13
5 Göran Ek 12
6 Peter Grahm 11
7 Mats Raunås 11
8 Lars-Åke Karlsson 11
9 Robert Edfeldt 10
10 Mikael Häkansson 9
11 Lennart Karlsson 8
12 Ronny Hallbom 7

Torsdagstävling Nr3 den 14:e juli

1 Mallo Vesterlund 19
2 Jan-Erik Rosengren 17
3 Lars-Åke Karlsson 16
4 Jan-Äke Dahlgren 16
5 Nils Ruthlin 15
6 Göran Ek 15
7 Rigmor Ruthlin 14
8 Lars Borg 14
9 Peter Genstrand 13
10 Robert Edfeldt 12
11 Stefan Vesterlund 12
12 Ove Redner 11
13 Ronny Hallbom 10
14 Leif Edman 10
15 Folke Boberg 10
16 Päivi Jattu 10
17 Martin von Hrogh 10
18 Leif Lennhede 8
19 Carola Edsman 7
20 Per Lindby 6
21 Torbjörn von Krogh 3
22 Magnus Östergren 3

Torsdagstävling Nr4 den 21:a juli

1    Mats Säfström        17
2    Mats Raunås        16
3    L-Å Good        16
4    Göran Ek        16
5    Mallo Vesterlund        16
6    Jan-Åke Dahlgren        15
7    Rigmor Ruthlin        15
8    Peter Söderqvist        14
9    Kerstin Wallin        14
10    Leif Lennhede        14
11    Päivi Jattu        14
12    Jan-Erik Rosengren        13
13    Ludde Lundin        12
14    Nils Ruthlin        12
15    Ove Redner        12
16    Robert Edfeldt        11
17    Lars-Åke Karlsson        11
18    Bengt Andersson        11
19    Sebastian  Herring        10
20    Maria Westin        10
21    Ronny Hallbom        9
22    Peter Genstrand        9
23    Folke Boberg        9
24    Leif Bengtsson        8
25    Helena Lundin        8
26    Lars Borg        8
27    Stefan Vesterlund        7
28    Per Lindby        6
29    Martin von Hrogh        6
30    Hans Johansson        6
31    Roger Söderqvist        5
32    Magnus Östergren        4

 

Torsdagstävling Nr5 den 28:e juli

1    Mallo Vesterlund        18
2    Jan-Åke Dahlgren        16
3    Göran Ek        16
4    Mats Säfström        15
5    Folke Boberg        15
6    Rigmor Ruthlin        15
7    Robert Edfeldt        14
8    Anders Gustavsson        14
9    Martin        13
10    Mats Raunås        13
11    K-G Jakobsson        13
12    Päivi Juttu        12
13    Elaine        11
14    Jan-Erik Rosengren        11
15    Bengt Brandt        11
16    Ove Redner        11
17    Nils Ruthlin        10
18    Bengt Andersson        10
19    Stefan Vesterlund        10
20    Mona Brucelli        9
21    Per Lindby        8
22    Lennart Nilsson        8
23    Jörgen Aall Floee        8
24    Magnus Östergren        4
25    Patrik Nilsson        3

Torsdagstävling Nr6 (Bysen) den 4:e augusti

1 Jan-Åke Dahlgren 18
2 Mallo Vesterlund 18
3 Rigmor Ruthlin 16
4 Päivi Juttu 16
5 Anders Gustavsson 14
6 Stefan Vesterlund 14
7 Folke Boberg 13
8 Lars Borg 13
9 Mats Raunås 12
10 Robert Luttu 12
11 Ove Redner 12
12 Felix Luttu 12
13 Göran Ek 11
14 Bengt Andersson 10
15 Nils Ruthlin 9
16 Leif Bengtsson 9
17 Jan-Erik Rosengren 9
18 Mats Säfström 8
19 Birgitta Andersson 7
20 Martin von Krogh 6
21 Ronny Hallbom 5
22 Leif Lennhede 3
23 K-G Jakobsson 3