images/ljugarn-logo.png

Nytt handicapsystem 1 mars 2020

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.

Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf efter övergången den 1 mars.

Registrera dina ronder – bra som dåliga

Det nya systemet är baserat på ett snitt av de åtta bästa av dina 20 senaste ronder. Det kommer ge dig en mer rättvisande handicap som bättre speglar din aktuella spelstandard. 

Medlemsbrickor

Medlemsbrickor finns att hämta för medlemmar i Ljugarns Gk.

Brickorna finns i receptionen på klubben. Välkomna!

/Styrelsen

Banan

Ljugarns golfbana är ritad av välrenommerade banarkitekten Jan Sederholm och arbetet med 

att anlägga banan startades 1989.

Banguide

Banguide Ljugarns Golfbana

Vår banguide finns att köpa i restaurangen för endast 20 kr. Den visar dig många hjälpsamma 

avstånd.

Klubben

Ljugarns Golfklubb – grundad 1991

Ljugarns GK bildades 1991. Då med en handfull entusiaster och en bana under uppbyggnad.

Banan har vuxit till nio intressanta och utmanande hål och klubbens medlemsantal är knappt 300 medlemmar.

Vi är en liten klubb, och försöker att utnyttja den lilla klubbens alla fördelar.